Demensdialogen Angvik & Björk
Avsnitt 33 Möten med plexiglas

Avsnitt 33 Möten med plexiglas

June 23, 2020

När vi inte kan ses på grund av Covid -19 kan plexiglas vara ett alternativ för att göra det möjligt. I podden ger vi några tips om vad man kan tänka på för att mötet ska bli bra.

Avsnitt 32 Att stödja anhöriga i coronatider

Avsnitt 32 Att stödja anhöriga i coronatider

May 3, 2020

I det här avsnittet vänder vi oss till dig som personal som möter anhöriga i kris. Vi samtalar om vad vi kan tänka på för att vara ett stöd i en svår situation

Avsnitt 31 SKR vill kunna isolera demenssjuka

Avsnitt 31 SKR vill kunna isolera demenssjuka

May 2, 2020

Hur gör vi det så bra som möjligt för personer med demenssjukdom som måste vara isolerade pga av Corona?

Avsnitt 30 Att hålla kontakt i virustider

Avsnitt 30 Att hålla kontakt i virustider

March 21, 2020

Hur håller man som anhörig kontakt när man bör vara försiktig med fysiska besök? När någon inte förstår vikten av att stanna hemma, hur kan vi hjälpa till då?

Avsnitt 29 Blir alla personer med demenssjukdom arga och elaka?

Avsnitt 29 Blir alla personer med demenssjukdom arga och elaka?

February 10, 2020

Varje person är unik även om man drabbas av demenssjukdom. Kognitiv sjukdom med frontala skador påverkar personlighet och omdöme. Vi samtalar om hur vi kan agera för att hjälpa personen att behålla kontroll i olika situationer.

Avsnitt 28 Om hur vi kan stödja vid inkontinens

Avsnitt 28 Om hur vi kan stödja vid inkontinens

January 4, 2020

Vi har fått frågor från lyssnare om hur man kan ta upp problem kring inkontinens om personen själv inte har insikt om behov av hjälpmedel. Vi samtalar om vad man kan tänka på och hur man kan göra toaletten begriplig.

Avsnitt 27 Besök av Seniorglädje

Avsnitt 27 Besök av Seniorglädje

December 8, 2019

I det här avsnittet har vi besök av Susanne och Cecilia som berättar om sin verksamhet Seniorglädje. Vi samtalar om betydelsen av att ha trygga sociala kontakter och att det som anhörig kan vara svårt att ha ork och tid att räcka till för sina närstående.

Avsnitt 26 Lågaffektivt bemötande

Avsnitt 26 Lågaffektivt bemötande

November 11, 2019

Med ett lågaffektivt bemötande kan vi på ett respektfullt och effektivt sätt hjälpa en person som hamnat i affekt. Genom att arbeta förebyggande och vara noga med att ta reda på verkliga orsaker till ett utmanande beteende kan vi undvika många svåra situationer, det gäller att se sin egen och omgivningens del i orsaken. Det är vad det här avsnittet handlar om.

Avsnitt 25 Mat och måltider

Avsnitt 25 Mat och måltider

October 13, 2019

Måltiden är en viktig stund för många av oss. Det kan också bli en stund som innebär en del utmaningar för personer som har en demenssjukdom. Det finns en hel del vi kan göra för att underlätta så måltiden får fortsätta att vara en stund av njutning.

Avsnitt 24. Bekräftande samtal

Avsnitt 24. Bekräftande samtal

September 9, 2019

Det viktiga och många gånger svåra samtalet när någon vi möter inte har samma verklighetsuppfattning som oss. Vi illustrerar vad skillnaden blir med olika samtalssätt.