Demensdialogen Angvik & Björk
Avsnitt 20 Svenska Demensdagarna 2019, våra reflektioner

Avsnitt 20 Svenska Demensdagarna 2019, våra reflektioner

May 18, 2019

I år var det 20-årsjubileum för Svenska Demensdagarna. Som vanligt en välarrangerad konferens med många bra föreläsningar och seminarier. I det här avsnittet reflekterar vi över våra intryck från dagarna.

Avsnitt 19 Hur kan vi tänka kring personer som ropar ofta och mycket?

Avsnitt 19 Hur kan vi tänka kring personer som ropar ofta och mycket?

May 6, 2019

Att hjälpa en person med upprepat ropbeteende är inte alltid så lätt. Det ställer höga krav på dig som personal eller anhörig. I det här avsnittet tar vi upp frågan om att vara noga med att försöka ta reda på orsaken och hur vi kan hjälpa personen.

Avsnitt 18 Kognitiva hjälpmedel

Avsnitt 18 Kognitiva hjälpmedel

April 15, 2019

Det finns en hel del kognitiva hjälpmedel som kan underlätta vardagen när man har en  demenssjukdom. Vi har besökt Hagdalska huset, ett seniorcenter i Linköping som har en visningsmiljö för olika hjälpmedel.

Avsnitt 17 Demenssjukdom och sexualitet

Avsnitt 17 Demenssjukdom och sexualitet

March 19, 2019

Intimitet och närhet är ett av våra grundläggande behov. Vid demenssjukdom kan sexualitet innebära utmaningar. Vad kan vi som finns i omgivningen göra för att underlätta? Vad får vi göra? Vad får vi inte göra? Det är några av frågorna vi samtalar om.

Avsnitt 16 Träning för äldre och personer med demenssjukdom

Avsnitt 16 Träning för äldre och personer med demenssjukdom

February 11, 2019

Vikten av att anstränga sig så hjärtat får jobba lite extra är viktigt för alla hela livet och har också visat sig ha betydelse för hjärnan och minnesfunktioner. Vi samtalar om hur vi kan anpassa och motivera till träning i vardagen för äldre och personer med demenssjukdom.

Avsnitt 15 Reminiscens

Avsnitt 15 Reminiscens

January 14, 2019

Metoden Reminiscens är ett sätt att väcka minnen med hjälp av bilder, musik och annat som riktar sig till våra fem sinnen. Vi ger tips för positiva samtal och meningsfull sysselsättning

Avsnitt 14 Fortsättning frågor och svar, julen närmar sig

Avsnitt 14 Fortsättning frågor och svar, julen närmar sig

December 10, 2018

Hur kan vi tänka runt julfirandet när någon i familjen har demenssjukdom.Vi samtalar också om delaktighet och stimulans och vad det innebär att teckna en framtidsfullmakt?

Avsnitt 13 Frågor och svar

Avsnitt 13 Frågor och svar

November 26, 2018

I det här avsnittet besvarar vi några frågor vi fått på Facebook och Instagram. Frågorna handlar om vad man gör om ens närstående inte vill påbörja en demensutredning och motsäger sig att flytta till ett demensboende.

Avsnitt 12 Betydelsen av ett bra ledarskap

Avsnitt 12 Betydelsen av ett bra ledarskap

October 20, 2018

Vi har träffat tre ledare på äldreboende för personer med demenssjukdom, Pia Fransson från Leanlink Linköpings kommun, Yvonne Petersson och Linda Öfors från äldreomsorgsföretaget Vardaga. De delar med sig av sina erfarenheter om möjligheter och utmaningar att vara ledare i äldreomsorg och demensvård.

Avsnitt 11 Vad skapar en meningsfull dag?

Avsnitt 11 Vad skapar en meningsfull dag?

September 21, 2018

Den 21 septemer när vi publicerar det här avsnittet är det internationella Alzheimerdagen. I avsnittet pratar om hur vi kan hitta meningsfulla sysselsättningar även för en person som kommit långt i sin demenssjukdom. Meningslöst eller meningsfullt, vem bedömer det?