Avsnitt 14 Fortsättning frågor och svar, julen närmar sig

December 10, 2018

Hur kan vi tänka runt julfirandet när någon i familjen har demenssjukdom.Vi samtalar också om delaktighet och stimulans och vad det innebär att teckna en framtidsfullmakt?

00:0000:00

Avsnitt 13 Frågor och svar

November 26, 2018

I det här avsnittet besvarar vi några frågor vi fått på Facebook och Instagram. Frågorna handlar om vad man gör om ens närstående inte vill påbörja en demensutredning och motsäger sig att flytta till ett demensboende.

00:0000:00

Avsnitt 12 Betydelsen av ett bra ledarskap

October 20, 2018

Vi har träffat tre ledare på äldreboende för personer med demenssjukdom, Pia Fransson från Leanlink Linköpings kommun, Yvonne Petersson och Linda Öfors från äldreomsorgsföretaget Vardaga. De delar med sig av sina erfarenheter om möjligheter och utmaningar att vara ledare i äldreomsorg och demensvård.

00:0000:00

Avsnitt 11 Vad skapar en meningsfull dag?

September 21, 2018

Den 21 septemer när vi publicerar det här avsnittet är det internationella Alzheimerdagen. I avsnittet pratar om hur vi kan hitta meningsfulla sysselsättningar även för en person som kommit långt i sin demenssjukdom. Meningslöst eller meningsfullt, vem bedömer det?

00:0000:00

Avsnitt 10 Hur känsligheten av sinnesintryck påverkas vid demenssjukdom.

July 31, 2018

Vi upplever den varmaste sommaren på mycket länge, hur gör vi när någon inte känner törst och därför inte vill dricka? Tolkning av sinnesintryck kan förändras när man drabbas av demenssjukdom. I avsnittet samtalar vi om vad det innebär för den som är sjuk och vad personer i deras närhet bör tänka på.

00:0000:00

Avsnitt 9 Tankar kring att skapa en bra situation vid dusch

July 2, 2018

Vi har inget stöd i lagen att duscha någon mot sin egen vilja. I avsnitttet delar vi några tankar hur vi kan göra när det inte är etiskt rätt att avstå trots att det kan upplevas som ett visst tvång av personen vi ska hjälpa.

00:0000:00

Avsnitt 8 Reflektioner från Svenska Demensdagarna och om anhörigstöd på nätet.

May 27, 2018

Vi har deltagit i Svenska Demensdagarna och ger några reflektioner från dagarna. Den här gången har vi också bjudit in en gäst, Gustaf Cavalli, som berättar om ett digitalt stöd som finns för anhöriga "En bra plats" och kommande "Demenslotsen"

00:0000:00

Avsnitt 7 Demensdialogen firar 1000 nedladdningar!

May 16, 2018
Vi firar 1000 nedladdningar med ett avsnitt om musikens betydelse!
Att leva med demenssjukdom innebär ofta många svårigheter men trots det finns det också många möjligheter. Musik kan vara en väg att öppna nya möjligheter!
00:0000:00

Avsnitt 6. Att hjälpa till med personlig hygien, hur gör vi det?

May 14, 2018
Hur kan vi hjälpa till med personlig hygien? Det är en fråga som vi ofta får, vi berättar om några av våra erfarenheter där det blivit en bra situation för den person som behövt hjälp med det som kanske är det mest sårbara för självkänslan.
00:0000:00

Avsnitt 5 Varför behövs levnadsberättelsen?

April 30, 2018

Livet blir förändrat med demenssjukdom. Vi samtalar om vikten av att alla kring den som är sjuk har kunskap om personens tidigare liv och erfarenterer för att kunna ge stöd att bevara personlighet och behålla vanor.

00:0000:00