Demensdialogen Angvik & Björk
Avsnitt 27 Besök av Seniorglädje

Avsnitt 27 Besök av Seniorglädje

December 8, 2019

I det här avsnittet har vi besök av Susanne och Cecilia som berättar om sin verksamhet Seniorglädje. Vi samtalar om betydelsen av att ha trygga sociala kontakter och att det som anhörig kan vara svårt att ha ork och tid att räcka till för sina närstående.

Avsnitt 26 Lågaffektivt bemötande

Avsnitt 26 Lågaffektivt bemötande

November 11, 2019

Med ett lågaffektivt bemötande kan vi på ett respektfullt och effektivt sätt hjälpa en person som hamnat i affekt. Genom att arbeta förebyggande och vara noga med att ta reda på verkliga orsaker till ett utmanande beteende kan vi undvika många svåra situationer, det gäller att se sin egen och omgivningens del i orsaken. Det är vad det här avsnittet handlar om.

Avsnitt 25 Mat och måltider

Avsnitt 25 Mat och måltider

October 13, 2019

Måltiden är en viktig stund för många av oss. Det kan också bli en stund som innebär en del utmaningar för personer som har en demenssjukdom. Det finns en hel del vi kan göra för att underlätta så måltiden får fortsätta att vara en stund av njutning.

Avsnitt 24. Bekräftande samtal

Avsnitt 24. Bekräftande samtal

September 9, 2019

Det viktiga och många gånger svåra samtalet när någon vi möter inte har samma verklighetsuppfattning som oss. Vi illustrerar vad skillnaden blir med olika samtalssätt.

Avsnitt 23  Frågor från lyssnare

Avsnitt 23 Frågor från lyssnare

August 7, 2019

Hur ska vi tänka kring att få en utredning? Hur ska vi prata om sjukdomen när någon inte tycker sig ha besvär? Hur kan vi underlätta i hemmet för att underlätta i vardagen? Några av de frågor vi fått från lyssnare som vi samtalar kring.

Avsnitt 22 Sommar och ledighet, förväntningar på dig själv och från andra

Avsnitt 22 Sommar och ledighet, förväntningar på dig själv och från andra

June 19, 2019

Sommaren är en tid som många av oss längtar till. Men det kan också innebära förväntningar på att kunna resa bort, dåligt samvete för att inte räcka till eller kanske skuld att tänka på sig själv oavsett om man själv har en demenssjukdom eller är anhörig. 

Avsnitt 21 Flytt till särskilt boende

Avsnitt 21 Flytt till särskilt boende

June 10, 2019

En flytt är en stor omställning för alla. För en person som på grund av demenssjukdom behöver flytta till ett särskilt boende innebär den förändringen ibland en del svårigheter. Vi delar med oss av våra erfarenheter vad som kan vara bra att tänka på för att underlätta.

Avsnitt 20 Svenska Demensdagarna 2019, våra reflektioner

Avsnitt 20 Svenska Demensdagarna 2019, våra reflektioner

May 18, 2019

I år var det 20-årsjubileum för Svenska Demensdagarna. Som vanligt en välarrangerad konferens med många bra föreläsningar och seminarier. I det här avsnittet reflekterar vi över våra intryck från dagarna.

Avsnitt 19 Hur kan vi tänka kring personer som ropar ofta och mycket?

Avsnitt 19 Hur kan vi tänka kring personer som ropar ofta och mycket?

May 6, 2019

Att hjälpa en person med upprepat ropbeteende är inte alltid så lätt. Det ställer höga krav på dig som personal eller anhörig. I det här avsnittet tar vi upp frågan om att vara noga med att försöka ta reda på orsaken och hur vi kan hjälpa personen.

Avsnitt 18 Kognitiva hjälpmedel

Avsnitt 18 Kognitiva hjälpmedel

April 15, 2019

Det finns en hel del kognitiva hjälpmedel som kan underlätta vardagen när man har en  demenssjukdom. Vi har besökt Hagdalska huset, ett seniorcenter i Linköping som har en visningsmiljö för olika hjälpmedel.